Polityka prywatności

Krakowskiego Teatru Scena STU

  1. Administratorem danych osobowych wpisanych w formularzu strony: www.scenastu.pl, jest Krakowski Teatr Scena STU z siedzibą w Krakowie, Al. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków; adres email: bilety@scenastu.pl,

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@scenastu.pl, adres: Al. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków

  3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu na stronie https://www.scenastu.pl/bilety, jest dobrowolne, i jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, [podstawa prawna przetwarzania: niezbędności danych do świadczenia usługi, – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO],

  4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji umowy- lecz nie dłużej niż do początku nowego sezonu teatralnego.

  5. Osoba, której dane są zbierane ma prawo do żądania od administratora, dostępu do swoich danych osobowych, ich ewentualnego sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich.

  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@scenastu.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  8. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest wyłącznie administrator – Krakowski Teatr Scena STU, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

  9. Przekazane dane osobowe nie są oraz nie będą ulegać profilowaniu.

  10. Pytania lub wnioski związane w przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pocztą email lub pisemnie na adresy wskazane w ust. 1.