Adam Hadi

Absolwent Studium Aktorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej, 2019. Obecnie jest związany z Identity School of Acting w Londynie. Zagrał główną rolę w wielokrotnie nagradzanym filmie Lost Tears. Współpracował w Londynie z Middle Child Theatre przy spektaklu Us Against Whatever, zrealizowanym przy pomocy National Theatre, British Council i Polish Cultural Institute.