Jan Romanowski

Absolwent krakowskiej AST. Uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie w klasie skrzypiec. Zagrał w dwóch przedstawieniach dyplomowych –  we “Wspomnieniach polskich” W. Gombrowicza w reżyserii M.Grabowskiego i “Tramwaju zwanym pożądaniem” T. Williamsa w reżyserii I. Kempy. Współpracował z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie, gdzie bierał udział w spektaklu “Romeo i Julia” (reż. M. Hycnar). Rolą Albina zadebiutował w Teatrze STU.

Spektakle